تبلیغات
نصب سانترال, آموزش سانترال, تلفن سانترال , گوشی, فكس, بیسیم و تعمیرات تخصصی

 اضافه كردن 3 خط ورودی و 8 خط داخلی دیجیتال

KX-TE82483

3Port analog line and 8 Port Hybrid Extension

* Expands KX-TA824 to 6 CO lines and 16 extensions (per line) * Installs in 1st slot