تبلیغات
نصب سانترال, آموزش سانترال, تلفن سانترال , گوشی, فكس, بیسیم و تعمیرات تخصصی
  • نمایشگر 6 سطری سیاه و سفید
  • 4x12 قابل تغییر بصورت CO کلیدهای
  • بلندگوی دیجیتال