تبلیغات
نصب سانترال, آموزش سانترال, تلفن سانترال , گوشی, فكس, بیسیم و تعمیرات تخصصی
خرید- فروش و خدمات پس از فروش تلفن سانترال کارین500-کارین96-کارین48- کارین24
تعویض تلفن سانترالهای قدیمی با جدید
تعمیر و فروش کنسول اپراتور کارین500- 96 - 48 - 24
تون کردن سیستم سانترال کارین 500- 96- 48
نرم افزار شارژینگ تلفن سانترال کارین 500- 96- 48
جوابگوی اتوماتیک تماسها مخصوص سانترال کارین( answering machine)
فروش و تعمیرات کارتهای line - trnk - cpu - ps - dtmf
سرویس و نگهداری انواع تلفن سانترال کارین
هدست مخصوص کنسول اپراتوری کارین (پایا)