تبلیغات
نصب سانترال, آموزش سانترال, تلفن سانترال , گوشی, فكس, بیسیم و تعمیرات تخصصی

KX-T7740X

  • (DSS) ظرفیت 32 کلید انتخاب مستقیم شماره
  • (BLF) ظرفیت 32 کلید دارای نشانگر نوری اشغال بودن خط