تبلیغات
نصب سانترال, آموزش سانترال, تلفن سانترال , گوشی, فكس, بیسیم و تعمیرات تخصصی

T5 : مرکز آزادی (پادادشهر)

موارد گفته شده علاوه بر اینکه مراکز ترانزیت هستند مرکز تلفن هستند و مشترک نیز دارند. همانطور که گفته شد تهران ترانزیت Level 2 هم دارد و مشترکین آن 8 رقمی است به صورت زیر نشان داده می شود.

 

****   **   *  *           ترانزیت Level 2

                                                                                         کد مرکز                  ترانزیت level 1

 

توجه : اگر همه خطوط ارتباطی (لینک ها) در یک زمان مورد استفاده قرار بگیرند بوق اشغال یا busy tone دریافت می کنیم و این به این معنا نیست که مشترک مربوطه مشغول است.

پس مناطق شهرهای بزرگ را تقسیم کرده و به هر منطقه یک مرکز اختصاص می دهیم و هرکدام از این مراکز با یک عدد کد 3 رقمی که همان Prefix باشد می شناسیم. مراکز از طریق فیبر نوری و کابل یا ارتباط رادیویی و ماهواره ای با هم در ارتباط هستند که یا ارتباط مستقیم است یا غیر مستقیم (از طریق مراکز ترانزیت).

همانطور که گفته شد هر مرکز می تواند 10000 مشترک را support کند ولی اگر تعداد متقاضیان یک مرکز بیش از 10000 مشترک باشد یک prefix جدید برای آن مرکز تعریف می کنیم. به طور مثال علاوه بر 551 prefix یک 552 هم  به آن مرکز اختصاص می دهیم وتعداد مشترکان را به بیست هزار مشترک می رسانیم. الببته ممکن است مرکزی نیز 3 نوع prefix هم داشته باشد و بتواند سی هزار مشترک هم داشته باشد.

بعضی از شهرها  با توجه به وسعتشان فقط یک مرکز دارند مثل شادگان، ملاثانی و غیره.

 

تماس های بین شهری :

برای ارتباط بین شهرها هم باید یک مرکز ترانزیت دیگر داشته باشیم که همه مراکز باید با آن در ارتباط باشند چه از طریق مستقیم (اگر تعداد مراکز کم باشد) و چه به صورت غیر مستقیم (از طریق مراکز ترانزیت خودشان) که به آن مرکز ترانزیت اولیه یا (primery center) pc گفته می شود. چون مرکز pc  هزینه بر است برای شهرهای نزدیک به هم استفاده می شود مثل دزفول، اندیمشک و شوش.

 در ارتباط های بین شهری وقتی کد شهر مورد نظر گرفته شود با ورود صفر سوئیج تشخیص می دهد که ارتباط بین شهری است و شماره را به یک مرکزSTD یا SC می فرستد. در STD (SC) کد تمام شهرهای کشور وجود دارد. SC با توجه به کد شهر شماره را به مرکز SC مقصد متصل می کند. SC مقصد هم با توجه به اینکه در SC پیش شماره تمام مراکز سطح شهر وجود دارد (همه پیش شماره های مراکز سوئیج برای SC تعریف شده است). شماره را به مرکز سوئیج مربوطه منتقل می کنمد و سوئیج هم به مشترک مورد نظر می فرستد.

تمام PC های کشور باید با هم در ارتباط باشد. البته بعضی از شهرها به جای PC مرکز (senconary center) SC یا  STD دارند مثل اهواز که دو مرکز SC دارد.

SC1 اهواز در زیتون کارمندی و SC2 آن نزدیک استادیوم ورزشی واقع شده است. پس باید یک PC ، level 2 هم داشته باشیم پس کل کشور را به 8 منطقه تقسیم می کنیم.

منطقه 1 : شمال کشور

منطقه 2 : تهران

منطقه 3 : اصفهان

منطقه 4 : آذربایجان

منطقه 5 : خراسان

منطقه 6 : خوزستان

منطقه 7 : فارس

منطقه 8 : همدان

 

توجه  : استان خوزستان استان لرستان را نیز support می کند و درکل منطقه 6 محسوب می شوند. و چون نمی توانیم تمام pc های کشور را به هم وصل کنیم، کشور را به 8 منطقه تقسیم کردیم. و در نهایت به این نکته باید توجه نمود که پیش شماره 09 هم به تلفن همراه اختصاص پیدا کرده است.


                  

 

 

 

336

 

 

 

 

221

 

 

 

333

 

 

 

224

 

 

 

 

222

 

 

 

 

 

 

 

 

 

553

 

 

 

 

 

 

 

552

 

 

 

 

551

 

 

 

 

شکل بالا مثالی از مراکزی است که شماره Prefix های آنها مشخص شده است و می توان این را مشاهده نمود که یک مرکز ممکن است دارای بیش از یک Prefix باشد.

 

کد منطقه (area code) :

برای نشان دادن منطقه 4 رقم تعریف می کنیم و به آن area code می گوییم و به صورت زیر نشان می دهیم.

شماره 06    **             pc

Area code                                                                        (4 رقم)

 

برای مثال می توان گفت کد دزفول 0641 است و شماره pc آن 41 است.

توجه:

 باید به این نکته توجه داشت که شهرهایی که زیر مجموعه sc های شهرهای دیگر هستند شماره انتهایی کد شهر آنها با آن شهر متفاوت می باشد. به طور مثال می توان شهر خرمشهر را مثال زد که زیر مجموعه sc آبادان می باشد.

0631 : کد آبادان                      0632 : کد خرمشهر

 

باید به این نکته نیز توجه شود که شهرهایی که در شماره آخر کد آنها 11 است pc ندارند بلکه مرکزیت sc را دارند. به طور مثال شهر اهواز که کد آن 0611 است نشان دهنده آن است که دارای دو مرکز sc می باشد.

دلیل استفاده از دو مرکز بالا بردن ضریب امنیت می باشد به این صورت که اگر یکی از دو مراکز به دلیلی از کار افتاد، کل ارتباط شهر قطع نشود.

توجه:

برخی از مشترکین اهواز بین مرکز sc1 و sc2 مشترک هستند مثلاً زمانی بودکه برخی مشترکین امکان استفاده از نمایشگر شماره (caller ID) را داشتند و زمانی این امکان قطع می شد و دلیل آن مشترک بودن بین دو مرکز sc اهواز بود. البته در حال حاضر هر دو مرکز امکان caller ID را دارا می باشند.

مرکز pc برای شهرهای کوچکتر استفاده می شود. پس بدین ترتیب هیچ دو شماره مشابه ای در کشور وجود ندارد، چه در قسمت area code و چه در قسمت prefix .

 

تماس های کشوری:

اگر دو رقم اول شماره 00 باشد در این صورت سوییچ شماره را به sc منتقل می کند و sc به مرکز isc در تهران راهنمایی می کند و در واقع این مرکز برای ارتباط با خارج کشور درنظر  گرفته شده است. ISC (international service center)

در این مرکز کد تمام کشورها تعریف شده است. در اینجا حالت های ایده آل در نظر گرفته شده ولی معمولاً سوییچ دو رقم اول شماره را آنالیز می کند تا اگر شماره موبایل گرفته شده بود به مرکز موبایل فرستاده شود. اما گاهی در بعضی از مراکز ابتدا شماره به sc و سپس به مرکز موبایل فرستاده می شود. در حال حاضر سومین مرکز ISC کشور در حال ساخت در شیراز می باشد.

 

انواع مراکز از نظر ساختاری :

1-    شهری (ترانزیت الویه ترانزیت ثانویه)

2-     بین شهری و بین المللی

3-    روستایی (کم ظرفیت)

مراکز روستایی توسط لینک ها به مراکز pc متصل هستند.


مرکز مخابراتی :

قسمت فنی هر مرکز مخابراتی به صورت کلی به 4 قسمت تقسیم می شود :

1-    سالن دستگاه

2-    MDF

3-    اتاق کابل

4-    PCM

سالن دستگاه :

قسمتی است که سوییچ مخابراتی در آن قرار گرفته است و از نظر دما و رطوبت باید طبق یک استاندارد خاص تنظیم گردد. معمولاً باید مقدار دمای آن بین 20 تا 30 درجه سانتیگراد و رطوبت آن بین 50 تا 53 درجه باشد. علاوه بر سوییچ قسمت هایی مثل DDF، تجهیزات نیرو، اتاق مخصوص operator و غیره در سالن دستگاه واقع شده است.

 

MDF :

این قسمت از نظر مساحتی خیلی بزرگتر از سالن دستگاه است و دو سری ترمینال در آن نصب شده است. به این صورت که ترمینال های افقی به سمت سوییچ قرار گرفته اند.

هر ترمینال دو لبه بالایی دارد و دو لبه پاینی، از سالن دستگاه یک زوج سیم به لبه بالایی ترمینال وصل می شود و از لبه پاینی این ترمینال به لبه بالایی این ترمینال عمودی وصل می شود و از آن یک زوج سیم به سمت مشترک برده می شود. در اطراف ترمینال ها برای محافظت یک سری فیوز قرار می دهند که از افزایش جریان ولتاژ اضافی و آسیب به سوئیج جلوگیری می کند.

MDF  را براساس موقعیت جغرافیایی دسته بندی می کنند و کابل های مورد نظر را به سمت مکان فیزیکی مشخص شده ارسال می کنند.