تبلیغات
نصب سانترال, آموزش سانترال, تلفن سانترال , گوشی, فكس, بیسیم و تعمیرات تخصصی
مراحل انجام پروژه خوابگاه دانشکده مکانیک

مراحل انجـام پروژه :

1- کابل و داکت کشی و سوراخ کردن دیوار

2- نصب و راه اندازی

3- تست و تحویل

تعداد نفرات  :

دو نفر کارگر جهت کابل کشی – سوراخ کردن دیوار _ داکت کشی – تست خطوط

یک نفر برنامه ریز و متخصص و نصاب دستگاه

زمان پیش بینی شده :

1- کابل و داکت کشی و سوراخ کردن دیوار به مدت 5 روز

2- نصب و راه اندازی  به مدت 2 روز

3- تست و تحویل به مدت 1 روز

نحوه درخواست

ابتدا دانشکده مورد نظر ( دانشکده مکانیک ) درخواست خود را که نیاز به یک مرکز تلفن است ، به معاونت اداری تسلیم می کند. معاونت اداری نیز این درخواست را بررسی می نماید . وسپس جواب خود را به دانشکده اعلام می نماید . این بررسی شامل موارد زیر خواهد بود :

1-    آیا دانشکده مکانیک به تازگی تقاضایی مشابه نداشته باشد ؟

2-    آیا دانشکده نیاز به چنین دستگاهی با وسعت را دارد ؟

3-    آیا طرح و برنامه ای برای دانشکده در آینده مد نظر نیست (مثلا آیا قرار نیست مکان دانشکده تغییر یابد.)

4-    ...

پیش فاکتور

طبق درخواست معاونت امور اداری و مالی دانشگاه ابتدا پیش فاکتور ارائه می شود ، در پیش فاکتور معمولا قیمت اصلی یک محصول درج نخواهد شد ؛ بلکه با توجه به زمان اجرای پروژه قیمت محصولات مورد نظر درج خواهد شد . معاونت امور اداری و مالی همچنین اقدام به دریافت پیش فاکتور از سایرین و بازار خواهد کرد تا برای مقایسه حالت های مختلف را داشته باشد .

اینکه معاونت  امور اداری و مالی دانشگاه کدام پیش فاکتور را قبول خواهد کرد به نوع و زاویه دید آنها مربوط است ؛ همیشه هم قیمت کم ملاک کار نیست ، گاهی نیز کیفیت یک کار ارائه شده ، گاهی کیفیت محصولات ، و گاهی نیز خوشنامی کنندۀ کار نیز در انتخاب پیش فاکتور ملاک است .... البته شایان ذکر است که هیچکدام از فرو شنده های ( نصاب ها ) از پیش فاکتورها با خبر نیست .

در اینجا مقوله ای که باید ذکر شود این است که همیشه قیمت پیش فاکتور به قوت خود باقی نخواهد ماند بلکه این موضوع برمی گردد به به توافق طرفین ؛ مثلا ممکن است در بینا بین یک پروژه بزرگ قیمت کابل دو برابر شود که البته ضرر قابل توجهی متوجه پیمانکار یا نصاب خواهد شد . البته باید گفت که از نظر قانونی نباید به غیر از قیمت پیش فاکتور عمل شود مگر اینکه در آن قید شود ؛ امــا از نظر اخلاقی معمولا طرفین با هم کنــار می آیند.

مسئلۀ بسیار مهم در نوع این گونه معاملات و قراردادها است . بطور مثال یک شرکت یا نهاد می تواند به راحتی و با درج یک آگهی مناقصه از عهدۀ این کار برآید؛ کما اینکه خود مناقصه نیز دارای انواع متفاوت است که از قوانین بین المللی پیروی می نماید و باید الزاما از آن پیروی نمود . البته باید گفت که اقدام به درج آگهی مناقصه از سوی یک شرکت یا عدم درج آن باید در اساسنامۀ شرکت یا سازمان مشخص شده باشد.

نمونۀ یک پیش فاکتور در صفحه بعد آورده شده است :

همانطور که در صفحه بعد هم دیده می شود تمامی موارد مورد تعهد ذکر شده استو هر گونه موردی خارج از این پیش فاکتور به منزله هزینه اضافی برای هر دو طرف می باشد.

نمونه یک نوع پیش فاکتور

چگونگی کار در ساختمان :

از آنجا که ساختمانِ خوابگاه بسیار بزرگ بوده باید جوری کارها را تقسیم بندی  می کردیم تا بدون هیچ فوت وقتی کارها انجام پذیرد لذا ساختمان را به دو قسمت کردیم تا اولا ابزارهایی که برای کار داشتیم جوابگوی کارمان باشد . ثانیا اینکه اگر نصاب خواست برای نصب و راه اندازی اقدام بکند حداقل یکی از قسمت ها برای اقدام به کار آماده باشد.

نمایی از طبقه همکف خوابگاه در ذیل قابل رویت است :

لذا قرار شد که از قسمت الف ساختمان شروع کنیم و بعد به قسمت  ب ساختمان برویم.فلذا آنچه در متن با عنوان الف و ب می آید ،منظور همین قسمت است .

شرح کار :

 1-مرحله کابل و داکت کشی و سوراخ کردن

روز اول

این کار به این صورت است که گارگران ابتدا داکت ها را با دیوار مطابق کرده سپس آن را به اندازه دیوار مورد نظر در آورده و سپس آن را در پای کار سوراخ کرده و بعد جای سوراخ های آن را بر روی دیوار گذاشته تا بوسیله دریل به خوبی سوراخ شود این کار برای همه طبقات و اتاق ها انجام خواهد شد . پس از آن که تمامی داکت کشی با موفقیت انجام شد کابل ها از پایین یعنی همانجایی که قرار است دستگاه سانترال نصب شود به بیرون انداخته می شود به طوری که از بریده نشود و کابل اصلی آسیب نبیند ؛ علت اینکه کابل از بغل دستگاه به بیرون انداخته می شود این است که ممکن است در صورت قطع کردن کابل ؛ کم یا زیاد بیاید و پروژه دچار هزینه های جانبی شود. اما پس از آن کابل را داخل داکت ها جاگذاری شده و به جلوی هر اتاقی که رسید یک انشعاب تک زوج از ان گرفته می شود و به داخل اتاق می افتد . و این کار تا انتهای طبقات انجام خواهد شد.گروه دو نفره که یکی از آنها خودم بودم کار را در حالی شروع کردند که تردد دانشجویان مقیم طبقه همکف در کار آنها اختلال ایجاد می کرد. و اندکی زمان اجرای پروژه را با اختلال ایجاد می کرد ضمن اینکه آشنایی با دیوار (محیط ) به سبب اینکه سختی وجود دیوار خود اندکی این زمان را به درازا می کشاند . سختی و نرمی دیوار در مواقعی کار ار خراب می کند. روز اول تمام قسمت الف طبقه همکف به پایان نرسید و (در حدود نصف آن  ) برای روز بعد باقی ماند .

روز دوم

گروه دو نفره کارگران متوجه امی شدند که انها را در انجام کارشان با مشکلاتی روبرو می ساخت . مشکل از این قرار بود که از انجا که پروژه در فصل تابستان انجام می شد و در نتیجه دانشگاه تعطیل بود ؛ لذا طبیعتا خوابگاه دانشگاه هم مانند روال گذشته به کار خود ادامه نخواهد داد . در نتیجه به غیر از طبقه همکف دیگر طبقات  ( 4 طبقه ) با مشکل قطعی برق روبرو بوده ، از انجا که یکی از ملزومات کار دریل که حتما با برق کار می کنـد و همچنین روشنایی در راهروها جهت دیدن کار ؛ با مشکل انتقال برق از طبقه اول به طبقات دیگر روبرو بو دند . این امر اگر چه در نگاه اول ساده و قابل حل می نماید  ولی از آنجا که پیش بینی شده نبـود و کسی از مسئولین خوابگاه چنین امری را در جریان نگذاشته بودند  اندکی در کار و زمان اجرایی پروژه اختلال ایجاد می کرد. پس از تهیه یک رشته سیم بلند پروژه بعد از چند ساعت تاخیر بعد از ظهر همان روز آغاز شد . در این روز باقی مانده طبقه همکف به پایان رسید و گروه دو نفره به طبقه اول رفتند ؛ که این طبقه نیز به اتمام نرسید . و بقیه آن برای روز بعد باقی ماند .

روز سوم

باقی مانده طبقه اول به پایان رسید و به طبقه دوم رفتند؛ کمتـر از نصف از طبقه دوم برای روز چهارم باقی ماند .

روز چهارم

روز چهارم برای گروه دو نفره کارگران به خوبی پیش می رفت در این روز کارگران توانستند طبقه سوم بعلاوه باقی مانده طبقه دوم را به پایان برسانند تا در روز بعد به طبقه چهارم بروند .

روز پنجم

طبقه چهارمدر این روز به اتمام رسید و کارگران بریا انجام مقدمات انتقال وسایل و ابزار به قسمت به ب ساختمان به همکف رفتند تا مقدمات کار فردا را انجام شود .

روز ششم

در این روز گروه طبقه همکف اول و اندکی از دوم را به اتمام رسانده ؛ البته سرعت در این کار جایگزینی یکی از کارگران بود که کارگر جدید سرعت عمل بسیار زیادی در کار داشت.

روز هفتم

در این روز ما بقی قسمت ب ساختمان به پایان رسید و بدین ترتیب پروژه در هفت روز به اتمام رسید.

2- مرحله نصب و راه اندازی

این مرحله سخت ترین و مهم ترین مرحله کار است ؛ دراین مرحله اصلی ترین قسمت کار یعنی نصب دستگاه بر عهده نصاب خواهد بود . او به کمک دو کارگر این مرحله را اجرا می کند در این مرحله ابتدا یک اسکلت فلزی بر روی دیوار سوار خواهد شد، سپس پایه ترمینالها را بر روی اسکلت فلزی پیچ مهره خواهیم کرد . پس از این کار ترمینال ها را بر روی پایه ها نصب خواهند کرد .

پس از نصب نمودن ترمینال ها بر روی پایه ها سیم رانژه را از به یک تر مینال در سمت راست اسکلت نصب می نمایند و آن را از آنجا به سمت چپ اسکلت برده و به تر مینال دیگری نصب می نمایند ؛ تعداد ترمینال ها 120 است و هر ترمینال دارای 10 ورودی است  و این موضوع خود هم زمان بسیار زیادی را می گیرد و هم انرژی بسیار زیادی را می طلبد.

رانژه کردن ترمینال ها در حالی به اتمام می رسد که دقیقا دو روز از وقت پروژه صرف این کار می شود و این درست همان زمانی است که برای کل این مرحله در نظر گرفته شده بود. از اینجا به بعد با همان کابل هایی کار دارند که در مرحله قبل (کابل کشی ) آنها را آماده کرده بودند . نحوه کار به این صورت است که سر آن کابل ها را لخت کرده  و پانزده زوج سیم داخل آن را به یک جک (پورت ) لحیم می کنند. این کار بسیار سخت در یک روز به اتمام می رسد. یک طرف این کابل به دستگاه سانترال و دیگری به ترمینال ها با یک آچار مخصوص وصل می شود . از طرفی کابل هایی که از اتاق ها آمده هم باید با آچار به ترمینال های سمت چپ وصل شود .

تاکنون و تا اینجای پروژه تقریبا قسمت فیزیکی و سخت افزاری پروژه به اتمام رسیده است و اکنون پروژه به آن مرحله رسیده که نصاب به دستگاه برنامه های لازم را بدهد ؛ در غیر اینصورت دستگاه فاقد کارایی خواهد بود همچنین گوشی های که بعد از این نصب خواهد شد بوق نخواهند داشت.

3- مرحله تست و تحویل

پس از برنامه ریزی برای دستگاه اکنون نوبت آن رسیده تا کارگران برای تست خطوط  با یک دستگاه تست کننده به طبقات بروند . اگر خطوط تست شده سالم بودند همان جا شماره ان قسمت یادداشت شده و در وقتش به ساکنین اتاق ابلاغ شود. و اگر خط دارای مشکل بود به نصاب اطلاع داده می شود تا عیب یابی نماید در این مرحله ممکن اشکال از 1-  محل اتصال سیم اتاق به کابل اصلی باشد 2- از

برنامه داده شده به دستگاه باشد 3- از زوج داخل کابل اصلی باشد.که در هر صورت این مشکلات باید حل شود.

پس از تست کامل طبقات باید خطوط تحویل داده شوند و همزمان با آن 101 گوشی به اتاق های خوابگاه تحویل داده می شود.

تعمیرات و نگهداری

به محض اتمام پروژه پیمانکار و دانشکده در صدد آنند که تا قراردادی مبنی بر  نگهداری پروژه را به ثبت برسانند . پیمانکار می تواند این قرار داد را به طور هرماه ، شش ماهه ، یا سالیانه  امضاء کنند  البته شایان ذکر است که دستگاه به هنگام نصب شدن دارای گارانتی و ضمانت نامه خواهد بود  اما سایر قسمت های پروژه از قبیل کابل ها ، سیم ها ، تلفن ها ، و ...  نیاز مبرم به نگهداری دارند تا زودتر از موعد پیش بینی شده دچار فرسودگی نشوند. این نگهداری اساسا در مراحل اولیه استفاده از دستگاه بسیار مهم است تا جایی که آموزش های اولیه و ابتدایی استفاده از سیستم جدید گوشه ای از نگهدار یاز دستگاه است . آنچه در مورد تعمیرات و نگهداری  فورا به ذهن هر دانشجو یا متخصصی خواهد آمد ، منحنی وان حمام است .

 

این نمودار مبین این امر است که در روزهای اولیه استفاده از دستگاه با افزایش کارکرد دستگاه میزان خرابی دستگاه کاهش پیدا می کند . این همان چیزی است که زمان آبندی در نمودار بالا نشان می دهد .

لذا همین مدت است که از دیدگاه نصاب این پروژه هم بسیا مهم است در واقع او با این کار سعی میکن تا زحمت هایش درمدت نصب دستگاه از بین نرود ؛ وبه بیانی دستگاه را در ایم مدت تیمار می کند.و در واقع به همین دلیل است که وی درست پس از اتمام پروزه با مسئولین دانشکده قراردادش را تنظیم می نماید قرارداد او برای نگهداری از سیتمهای کل دانشگاه از قرار ماهی 2750000 ریال است که البته این مبلغ هیچ ربطی به هزینه های این پروژه نخواهد داشت.

اما دستگاه پس از گذراندن این مرحله وارد مرحله عمر مفید خود خواهد شد و کار نگهدارنده در این مدت بسیار سبک خواهد بود و پس از آن دچار فرسودگی خواهد شد .

 

مختصات و قابلیت دستگاه سانترال (مرکز تلفن ) Panasonic :

واژه سانترال در واقع همان کلمه central به معنای مرکز یا مرکزی است که در فارسی به غلط اینگونه تلفظ می شود. همان گونه که از نام اینگونه دستگاهها پیداست . این دستگاهها نوعی مرکزیت به خطوط پراکنده تلفن که در یک سازمان موجود است را می دهد . همچنین راهبری تمامی خطوط را به عهده می گیرد ؛ تا تمامی تماس ها به طور منظم انجام شود.

این دستگاهها پله پله راه ترقی را طی نموده ته به چنین وضعیتی رسیده اند و انواع مختلف را دارند. این دستگاهها بنا به نوع گستردگی از سه شماره به چهار شماره هستند.

قابلیت دستگاه :

1-    قابلیت توسعه

2-    قابلیت گویا کردن

3-    قابلیت چاپ ریز شماره ها و رویت آنها

4-    قابلیت لینک کردن

1- این دستگاه از قابلیت توسعه برخوردار است یعنی اینکه هرگاه سازمان دارای دوایر و اتاق های بیشتری شده و نیاز به خط تلفن داشت ؛ می توان ان را توسعه داد . که چننچه تعداد کارت های موجود در یک کنسول افزایش یافت میتوان حتی یک کنسول به ان اضافه کرد که حداکثرِ کنسول برای توسعه یک مرکز تلفن ، سه کنسول است .

نمونه یک دستگاه دو کنسول

2- با اضافه کردن یک کارت دیزا به این دستگاه می توان کلیه خطوط را به صورت گویا در آورد ؛ یعنی اینکه به محض تماس از بیرون ، یک اپراتور به طور خودکار متقاضیان (دانشجویان ) را راهنمایی می کند تا با واحد مربوطه تماس حاصل نمایند .

نمونه یک کارت دیزا

3- با نصب کردن نرم افزار بلینک بر روی این دستگاه می توان تمامی تماس های بین خطوط درون سازمان و همچنین به خارج از سازمان را مشاهده نمود و همچنین در صورت لزوم ذخیره و یا به صورت ریز سیاهه آن را چاپ کرد. این نرم افزار بیشتر جهت کنترل تماس ها مورد استفاده قرار می گیرد تا حجم تماسها اندازه گیری شده و به طور مثال به واحد پر کار، خط دیگری واگذار شود.

4- این قابلیت که بهترین و مهمترین قابلیت این دستگاه نیز می باشد به شرح زیر می باشد :

یک لینک E1 PRI از مخابرات خریداری خواهد شد و به دستگاه وصل خواهد شد. پس از ان یک کارت PRI بر روی دستگاه نصب خواهد شد . این کارت یک خطِ PRI راکه از مخابرات آمده را به ده برابر افزایش خواهد داد . بدین ترتیب اگر 30 خط به یک سازمان واگذار شود با کمک این کارت و دستگاه به 300 خط افزایش خواهد یافت که این در نوع کم نظیر است ؛ واگذاری 300 خط مستقیم به دوایر در حالی که ظرفیت واقعی 30 خط است بسیاری از مشکلات یک ارگان را حل خواهد کرد. البته شایان ذکر است که این کار هزینه بسیار بالایی خواهد داشت ولی این موضوع را هم باید در نظر داشت که هیچگاه شرکت مخابرات به یک سازمان دولتی 300 خط را واگذار نخواهد کرد.

نمونه یک کارت PRI

معایب و محاسن پروژه

مراکز تلفن به گونه ای هستند که درون خود سیستم های پیچیده ای جای داده اند در واقع تقسیم کردن خطوط خود نشان از تکنولوژی اینگونه دستگاههااست . همین تکنولوژی پیچیده و سیستم بالای این دستگاه نشان از اشغال کردن جای بسیار زیاد برای اینگونه دستگاهها هستند . نوع ایرانی این دستگاه ها همین گونه است یک جعبه فلزی با طول و عرض 2 در 1 متر و وزن بسیار زیاد و ایجاد صداهای خسته کننده و همچنین یک منبع تغذیه مشابه و وزن در حدود 200 کیلو که مکان بسیار زیادی را اشغال می کنند . اما در نوع خارجی و از مارک پاناسونیک این حجم از دستگاه به یک جعبه پلاستیکی حداکثر 10 کیلویی که طول و عرض آن 40 در 30 سانتیمتر است ، تبدیل می شود  و همچنین منیع تغذیه آن یک باطری کوچک خودرو یا یک UPS کوچک خواهد بود .

دستگــاه پیشرفته پاناسونیک

نمونه یک UPS

لذا خواهیم دید که فضای اشغال شده توسط این دو نوع دستگاه قابل مقایسه نیست . در نوع ایرانی و قدیمی این دستگاه حتما باید یک اتاق مختص این مراکز تلفن قرار داده می شد  ولی اکنون و با این تکنولوژی  جدید د رهر اداره ای و یا اتاقی  می توان آن را جا داد . چرا که فضایی را اشغال نمی کند . این دستگاه جدید را می توان در اتاق منشی و یا هر کارمند دیگر و یا حتی رئیس اداره  و در کنا ر میز ان تعبیه نمود .

 در ضمن در نوع قدیمی سیستم ها ی داخلی  اغلب دو شماره اند و یا حداکثر سه شماره اند . که این حداکثر ظرفیت یک سیستم را نشان می دهد . یعنی در دو شماره ای هی حداکثر 99 داخلی را می توانیم داشته باشیم و در سه شماره ای ها حد اکثر 999 داخلی را می توانیم داشته باشیم . اما در انواع جدید و خارجی  داخلی های 4شماره ای قابل نصب بود .

بعلاوه اینکه سیستم نصب شده بر روی دستگاه خوابگاه به طوری طراحی شده است که هیچگونه نیازی به اپراتور نداشته و شخص تماس گیرنده از بیرون به طور خودکار و با وارد نمودن  شماره داخلی موردنظرش می تواند با داخلی مورد نظر تماس می گیرد ؛ که نوع قدیمی و داخلی آن از این مزیت بی بهره است . وهمچنین اگر درمواقع ضرور و برنامه ریزی می توان از یک تلفن رومیزی که  جای زیادی را اشغال نمی کند استفاده نمود.

 

مقایسه وضع موجود و پیش بینی شده از رو ی نمودارگانت :

همانطور که می بینیم در اولین نگاه در می یابیم که آنچه در ابتدای پروژه پیش بینی شده بود با آنچه اجرا شده است تفاوت فاحشی دارد و تفاوت آن در واقع 6 روز است ؛ یعنی تقریبا چیزی در حدود دو برابر زمانی که پیش بینی می شد پروژه به طول انجامید که این برای پروژه ای در این حد اصلا مطلوب نیست، واین موضوع نشان از پیش بینی نادرست از وضع موجود را دارد . البته فقط عدم پیش بینی درست در این ماجرا دخیل نبوده بلکه عواملی از قبیل عدم هماهنگی و همکاری مسئولین خوابگاه ، تردد دانشجویان و مزاحمت آنها برای گارگران و ... نیز انجام این پروزه را به تاخیر انداخت .  

 

فاکتور نهایی و هزینه

 

Uجمع هزینه اجرت نصب ، برنامه ریزی و راه اندازی         6317500

اجرت نصبِ داکت کشی                                            1417500

اجرت کابل کشی 25 زوجی                                        750000

اجرت کابل کشی تک زوجی                                       350000

اجرت نصب و راه اندازی مرکز تلفن                             3800000

همراه با برنامه ریزی و تحویل بوق ان در اتاقها

 

Uجمع هزینه تجهیزات و ملزمات پروژه                          39365000

مرکز تلفن psx104  با ظرفیت خط شهری با یک اپراتور     17270000

کارت DID با اپراتور خودکار                                      1800000

تلفن صا ایران                                                          8160000

کابل تک زوجی                                                        3500000

کابل 15 زوجی فویل دار                                             3500000

جعبه MDF با ترمینال کروز 100 زوجی                          100000

داکت شماره 5/1                                                       1225000

داکت شماره 3                                                          1260000

فیوز برق گیر حفاظت خطوط و مرکز تلفن                         800000

جعیه سوکت تایوان                                                     500000

پیچ و رولپلاک                                                           350000

 

Uجمع کل هزینه طــرح                                                                    45682500