تبلیغات
نصب سانترال, آموزش سانترال, تلفن سانترال , گوشی, فكس, بیسیم و تعمیرات تخصصی

مرکز تلفن پاناسونیک مدل KX-TDE100

حداکثر خطوط: 128      حداکثر خطوط داخلی: 256
  • تماس کنفرانس گروهی
یک کاربر اختصاصی تلفن می تواند با یک گروه تا 7 نفر، تماس کنفرانس برقرار نماید.
  • برنامه ریزی همزمان چند دستگاه Multi Site Programming
امکان برنامه ریزی تا 100 دستگاه TDE به طور همزمان در صورت اتصال به شبکه دستگاه ها.
این ویژگی همچنین امکان تنظیم نرم افزاری همزمان دستگاه ها را نیز به وجود می آورد.
  • داخلی های متحرک و بهینه شده Hot Desking
این امکان وجود دارد که از هر داخلی استفاده نمود داشته باشیم. این قابلیت در موارد زیر بسیار سودمند
می باشد. تغییر مکان (میز) خود میز و تلفن شخصی برای استفاده وجود ندارد.
  • نگهداری آسان
برنامه ریزی سیستم توسط نرم افزار PC Programming همانند نرم افزار سری TDA.