تبلیغات
نصب سانترال, آموزش سانترال, تلفن سانترال , گوشی, فكس, بیسیم و تعمیرات تخصصی

خرید سانترال کار کرده و معاوضه با نو
tel                                        021.88.22.7730

021.88.22.7720                                        رستمی
......................................   
 0912.368.1060 

 • گوشی KX-7730 كار كرده در حد نو موجود
 • KX-TDA0103 منبع تغذیه تلفن سانترال پاناسونیک جهت TDA 200-600 نو خرید قبل موجود
 • 4Channel message cardKX-TDA0191XJ  کارت اپراتور اتوماتیک تلفن سانترال KX-TDA100/200/600 نو خرید قبل موجود

  کالر آیدی  X و DX سانترال TD1232
 • دستگاه سانترال TD1232 كار كرده تمیز  1  عدد موجود

 • گوشی سیستمهای تلفن سانترال پاناسونیک كار كرده در حد نو 3 عدد موجود   KX-T7433

 • صندوق صوتی  TVM 50 با کارت KX-TVM502 كار كرده در حد نو با 1 سال گارانتی          قیمت: تومان 
 • KX-TDA0170 کارت 8 خط داخلی اختیاری با کاربری تلفنهای دیجیتال، آنالوگ و هایبریدكار كرده 6 عدد موجود
 • KX-TDA6181 کارت 16 خط شهری كار كرده در حد نو بدون كارتن 2 عدد موجود
 • KX-TDA0172 کارت 16 خط داخلی با کاربری تلفنهای دیجیتال در حد نو بدون كارتن 2 عدد موجود
 • KX-TDA0193 کالر آیدی برای 8 خط نو خرید قبل زیر قیمت بازار 6 عدد موجود
 • KX-TDA0193 کالر آیدی برای 8 خط كار كرده ژاپن 1 عدد موجود
 • KX-TDA0190 کارت اپشنال نو خرید قبل زیر قیمت بازار 1 عدد موجود
 • KX-TDA0191 کارت دیزای 4 کاناله نو خرید قبل زیر قیمت بازار 4 عدد موجود
 • كارت ارتقاع دوم سانترال TEM 824 نو خرید قبل زیر قیمت بازار 2 عدد موجود
 • كارت ارتقاع سوم سانترال TEM 824 نو خرید قبل زیر قیمت بازار 3 عدد موجود
 • كارت دیزای سانترال TEM 824 كار كرده در حد نو بدون كارتن 1 عدد موجود
 • کالر آیدی سانترال TEM 824 نو خرید قبل زیر قیمت بازار 1 عدد موجود
 • کالر آیدی سانترال TEM 824 نو خرید قبل با گارانتی كامتل زیر قیمت بازار 1 عدد موجود
 • دستگاه سانترال TES 308 با ظرفیت 308 كار كرده          قیمت: 380.000
 • دستگاه سانترال TA308 با ظرفیت 308 كار كرده          قیمت: 210.000
 • دستگاه سانترال TA616 با ظرفیت 616 كار كرده          قیمت: 400.000
 • كارت ارتقاع TA308 كار كرده          قیمت: 200.000